Dates preinscripció

Nivell Dates preinscripció  Sol·licitud  de preinscripció ONLINE Dates matrícula
BATXILLERAT Del 11 al 17 de maig  Sol.licitud preinscripció Del 12 al 16 de juliol
GRAU MITJÀ CONCERTAT

Atenció a persones en  situació de dependència

Del 11 al 17 de maig Sol.licitud preinscripció Del 12 al 16 de juliol
GRAU MITJÀ PRIVAT

– Gestió Administrativa

– Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural

 MATRÍCULA OBERTA

Demanar cita prèvia

SOLLICITUD_PREINSCRIPCIÓ_CFPM_PRIVAT_Editable

 Recorda portar el document complimentat i tota la documentació.

GRAU SUPERIOR CONCERTAT

– Administració i Finances

– Automatització i Robòtica Industrial

– Educació Infantil

Del 25 al 31 de maig Sol.licitud preinscripció Del 19 al 23 de juliol
GRAU SUPERIOR PRIVAT

– Ensenyament i Animació Socioesportiva

– Integració Social

– Màrqueting i Publicitat

 MATRÍCULA OBERTA

Demanar cita prèvia

SOLLICITUD_PREINSCRIPCIÓ_CFPS_PRIVAT_Editable

Recorda portar el document complimentat i tota la documentació.

 

DOCUMENTACIÓ

CONCERTATS

FORMAT ELECTRÒNIC

 • Amb RALC: no necessiten aportar documents.
 • Sense RALC:
  • Menors d’edat: llibre de família, DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a i DNI, NIE o Passaport del pare o de la mare.
  • Major d’edat: DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a.

SUPORT INFORMÀTIC

 • Menors d’edat: llibre de família, DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a i DNI, NIE o Passaport del pare o de la mare.
 • Major d’edat: DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a.

 

PRIVATS
 • 2 fotografies mida carnet
 • Fotocòpia del DNI, del pare o de la mare
 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a
 • Fotocòpia Tarja de la Seguretat Social (NUSS)
 • Fotocòpia Tarja Sanitària (TISS)
 • Llibre de família (només menors d’edat)
 • BATXILLERAT i CFGM: Certificat nota mitjana ESO.  CFGS: Nota de la prova d’accés o nota mitjana de Batxillerat.

 

PROCÉS PREINSCRIPCIÓ 2021 - 2022