93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

 

Dates preinscripció

Nivell Dates preinscripció  Sol·licitud  de preinscripció ONLINE Dates matrícula
BATXILLERAT Del 11 al 17 de maig  Sol.licitud preinscripció Del 12 al 16 de juliol
GRAU MITJÀ CONCERTAT

Atenció a persones en  situació de dependència

Del 11 al 17 de maig Sol.licitud preinscripció Del 12 al 16 de juliol
GRAU MITJÀ PRIVAT

– Gestió Administrativa

– Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural

 MATRÍCULA OBERTA

Demanar cita prèvia

 Recorda portar el document complimentat i tota la documentació.

GRAU SUPERIOR CONCERTAT

– Administració i Finances

– Automatització i Robòtica Industrial

– Educació Infantil

Del 25 al 31 de maig Sol.licitud preinscripció Del 19 al 23 de juliol
GRAU SUPERIOR PRIVAT

– Ensenyament i Animació Socioesportiva

– Integració Social

– Màrqueting i Publicitat

 MATRÍCULA OBERTA

Demanar cita prèvia

Recorda portar el document complimentat i tota la documentació.

 

DOCUMENTACIÓ

CONCERTATS

FORMAT ELECTRÒNIC

 • Amb RALC: no necessiten aportar documents.
 • Sense RALC:
  • Menors d’edat: llibre de família, DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a i DNI, NIE o Passaport del pare o de la mare.
  • Major d’edat: DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a.

SUPORT INFORMÀTIC

 • Menors d’edat: llibre de família, DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a i DNI, NIE o Passaport del pare o de la mare.
 • Major d’edat: DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a.

 

PRIVATS
 • 2 fotografies mida carnet
 • Fotocòpia del DNI, del pare o de la mare
 • Fotocòpia del DNI de l’alumne/a
 • Fotocòpia Tarja de la Seguretat Social (NUSS)
 • Fotocòpia Tarja Sanitària (TISS)
 • Llibre de família (només menors d’edat)
 • BATXILLERAT i CFGM: Certificat nota mitjana ESO.  CFGS: Nota de la prova d’accés o nota mitjana de Batxillerat.