93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Confirmació de plaça, formalització de matrícula i reserva de llibres

Horari:

Matí de 10h a 12h

Tarda de 16h a 18h

Alumnes de primer

Del 8 al 14 de Juliol matriculació dels alumnes de:

Batxillerat

CFGM Gestió Administrativa

CFGM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural

CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva

CFGS Integració Social

CFGS Màrqueting i Publicitat

Del 1 al 7 de Setembre matriculació dels alumnes de:

CFGM Atenció a persones en  situació de dependència

CFGS Administració i Finances

CFGS Automatització i Robòtica Industrial

CFGS Educació Infantil

Documentació per formalitzar la matrícula

Tots els alumnes que s’hagin preinscrit, per tal de formalitzar la matrícula hauran d’entregar la següent documentació a Secretaria:

  • 2 fotografies mida carnet
  • Resguard del títol o fotocòpia compulsada que permeti l’accés a Batxillerat o Cicle Formatiu.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària (TISS)
  • Número usuari de la seguretat social (NUSS)
  • Fotocòpia DNI alumne, mare, pare o tutor/ra
  • Llibre de família (només menors d’edat)
  • Carnet de família monoparental o nombrosa
  • Certificat mèdic: Tots els alumnes d’esports. GM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural i GS Ensenyament i Animació Socioesportiva

* Per tal de facilitar la gestió agrairem que portin l’import just del pagament inicial en efectiu.

També caldrà dur complimentada i signada la documentació adjunta: https://www.santapau-pifma.com/documentacio-alumnes/

 

Alumnes de segon

Han de passar pel centre de l’1 al 7 de Juliol per fer la confirmació de plaça, formalització de matrícula i reserva de llibres de segon.

 

Llibres de text

 

Quan vinguin al centre podran realitzar la reserva de llibres del curs 2020 – 2021, en cas que els interessi.

En el moment de reservar-los hauran d’abonar la quantitat de 100€*.

Per tal de recollir-los podran passar:

–          El 7 de Setembre els alumnes de Batxillerat i Cicle Formatiu de  Grau Mitjà.

–          El 8 de Setembre els de Cicle Formatiu de Grau  Superior.

En el moment de recollir-los s’haurà  de lliurar la quantitat pendent.

Rebran  més informació a la circular d’inici de curs que enviarem el mes de juliol.

* Per tal de facilitar la gestió agrairem que portin l’import just en efectiu.

LLISTAT DE LLIBRES
Llistat Total Llibres Curs 20-21

Inici de curs

 

Els alumnes de Batxillerat, Cicles formatius de Grau Mitjà començaran el dia 14 de Setembre.

Els alumnes de  Cicles formatius de Grau Superior començaran el dia 18 de Setembre.

L’horari de presentació serà el següent:

–          Batxillerats, Cicles Formatius de Grau Mitjà i CFGS d’ Ensenyament i Animació Socioesportiva i Integració Social: 10 a 12 hores.

–          Cicles Formatius de Grau Superior de 16 a 18 hores.

En començar el curs, es faran els diferents aclariments referents a l´horari.