93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Circular matriculació 2019-20

SANTAPAU – PIFMA
CENTRE CONCERTAT
C/ Alella, núm. 51
Tel.: 93 408 01 26
www.santapau-pifma.com

 

Barcelona, 21 de Juny de 2019

Benvolguts pares:

Com cada curs en aquestes dates, els fem arribar aquesta circular amb l’objecte d’informar-los sobre l’inici del curs escolar 2019-2020 .

Confirmació de plaça, formalització de matrícula i reserva de llibres

  • Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà
  • Del 9 al 15 de Juliol matriculació dels alumnes de Batxillerat i CFGM
  • Cicles Formatius de Grau Superior
  • Del 18 al 23 de Juliol matriculació dels alumnes de CFGS
  • Horari: Dilluns, dimarts i divendres de 9 a 12h.Dimecres i dijous de 16 a 18 h

 

Documentació per formalitzar la matrícula:

Tots els alumnes que s’hagin preinscrit, per formalitzar la matrícula hauran d’entregar la següent documentació a Secretaria, en cas de no haver-ho fet prèviament:

 • 2 fotografies mida carnet
 • Resguard del títol o fotocòpia compulsada que permeti l’accés a Batxillerat o Cicle Formatiu.
 • Fotocòpia de la targeta de la seguretat social i targeta sanitària (NUSS i TISS)

* Per tal de facilitar la gestió agrairem que portin l’import just del pagament inicial en efectiu.

 

Llibres de text:

Del 9 al 15 i del 18 al 23 de juliol, podran realitzar la reserva de llibres del curs 2019 – 2020, en cas que els interessi.

En el moment de reservar-los hauran d’abonar la quantitat de 100€*.

Per tal de recollir-los podran passar:

 • El 6 de setembre els alumnes de Batxillerat i Cicle Formatiu de Grau Mitjà
 • El 9 de setembre els de Cicle Formatiu de Grau Superior.

En el moment de recollir-los s’haurà lliurat la quantitat pendent.

Rebran  més informació a la circular d’inici de curs que enviarem el mes de juliol.

A la nostra pàgina web trobareu el llistat de llibres.

* Per tal de facilitar la gestió agrairem que portin l’import just en efectiu.

 

Inici de curs:

Els alumnes de Batxillerat, Cicles formatius de Grau Mitjà començaran el dia 12 de setembre.

Els alumnes de  Cicles formatius de Grau Superior començaran el dia 18 de setembre.

L’horari de presentació serà el següent:

 • Batxillerats, Cicles Formatius de Grau Mitjà i CFGS d’Animació socioesportiva: 10 – 12 hores.
 • Cicles Formatius de Grau Superior de 16 -18 hores.

En començar el curs, es faran els diferents aclariments referents a l´horari.

 

Xandall i samarretes:

Tots els alumnes del centre de 1r de Batxillerat, hauran d’adquirir el xandall de l’escola.

1r i 2n d’Animació socioesportiva i 1r de Conducció d’Activitats en el medi natural hauran d’adquirir dues samarretes de l’escola.

 

 Altres aspectes d´interès general:

A la nostra pàgina web anireu trobant les novetats: www.santapau-pifma.com

Sense res més pel moment, rebin una cordial salutació.

 

LA DIRECCIÓ