93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Circular curs 2020-2021

Estimats pares:

             Ens dirigim novament a vostès amb l’objectiu d’informar-los respecte a alguns aspectes relacionats amb l’organització del curs 2020-2021.

 Tots els alumnes hauran de portar posada la mascareta per tal d’accedir a les instal·lacions.

 Per tal de garantir la higiene de tots els alumnes hauran de portar obligatòriament el següent material:

 • Una segona mascareta
 • Gel hidroalcohòlic
 • Ampolla o cantimplora amb aigua
 • Mocadors de paper

 Els alumnes no podran compartir material, cadascú haurà de portar el material que  necessiti (bolígraf, llapis, tip-ex, goma, etc)

A la web hem habilitat un espai COVID-19  https://www.santapau-pifma.com/espai-covid-19/on tindreu disponible tota la informació actualitzada. També trobareu el Pla d’acollida.

Us recordem que el primer dia de classe els alumnes han de portar signada la Declaració responsable, la podeu trobar al espai COVID-19 de la web. Si no porten la declaració responsable signada no podran entrar a classe.

a) INICI DE CURS

Dilluns 14 de setembre

 • 1er de Batxillerat Científic / Tecnològic: de 10 a 11 Carrer Alella, 51.
 • 1er de Batxillerat Humanístic / Social: A de 10 a 11 Carrer Alella, 51.
 • 2on de Batxillerat Humanístic / Social:de 10:30 a 11:30 Carrer Alella, 49.
 • 2on de Batxillerat Científic / Tecnològic: de 10:30 a 11:30 Carrer Alella, 49.
 • CFGM 1er Gestió Administrativa: de 10 a 11 Piferrer 162.
 • CFGM 2on Gestió Administrativa: d’11:30 a 12:30 Piferrer 162.
 • CFGM 1er Atenció a persones amb dependència: de 10 a 11 Carrer Alella, 51.
 • CFGM 2on Atenció a persones amb dependència: d’11:30 a 12:30 Carrer Alella, 51.
 • CFGM: 1er Conducció en el medi natural: de 10 a 11 Piferrer

 

  Divendres 18 de setembre

 • CFGS 1er Administració i Finances: de 16 a 17 Piferrer
 • CFGS 2on Administració i Finances: de 16 a 17 Piferrer
 • CFGS 1er Automatització i Robòtica: de 16 a 17 Carrer Alella, 51.
 • CFGS 2on Automatització i Robòtica: de 17 a 18 Carrer Alella, 51.
 • CFGS 1er Educació Infantil: de 16 a 17 Carrer Alella, 51.
 • CFGS 2on Educació Infantil:de 17 a 18 Carrer Alella, 51.
 • CFGS: 1er Animació socioesportiva: de10 a 11Carrer Alella, 49.
 • CFGS: 2on Animació socioesportiva: d’11:30-12:30 Carrer Alella, 49.
 • CFGS: 1er Integració Social: de 10 a 11 Carrer Alella, 51.

b) HORARI DE DIRECCIÓ

Si desitgeu mantenir una entrevista amb la Directora ho podran fer en els dies i hores que s’indiquen a continuació.

SRA. MARYLIN MERIN:

 • Matí:    Dijous de 11:30 a 13:00h.
 • Tarda:  Dilluns de 17:00 a 19:00h

c) HORARI DE SECRETARIA

Convalidacions /Títols:         

 • Dilluns, Dimarts i Dijous: de 8h a 9h   
 • Dimecres: de 18h a 19h

Secretaria:       

 • Dilluns i Dimecres de 11:30 a 13h  
 • Dimarts i Dijous 17h a 19h     

Atenció alumnes:    

 • Dilluns i Dimecres de 11 a 11.30h
 • Dilluns i Dimecres de 18 a 19h

Recordeu que per a qualsevol gestió que vulgueu realitzar presencialment al centre haureu de demanar cita prèvia.

d) TUTORS

 • 1er de Batxillerat Científic / Tecnològic: Anaís Lozano.
 • 1er de Batxillerat Humanístic / Social: A Soledad Martínez.
 • 2on de Batxillerat Humanístic / Social:Luis Miguel Guerra.
 • 2on de Batxillerat Científic / Tecnològic: Xavier Guixé.
 • CFGM 1er Gestió Administrativa: Mireia Muñoz.
 • CFGM 2on Gestió Administrativa: Mireia Muñoz.
 • CFGM 1er Atenció a persones amb dependència: Joaquim Vega.
 • CFGM 2on Atenció a persones amb dependència: Joaquim Vega.
 • CFGS 1er Administració i Finances: Emilio Ponce.
 • CFGS 2on Administració i Finances: Asunción Romero.
 • CFGS 1er Automatització i robòtica: Joan Mendoza.
 • CFGS 2on Automatització i robòtica: Joan Mendoza.
 • CFGS 1er Educació Infantil: Sandra Gallego.
 • CFGS 2on Educació Infantil: Sandra Gallego.
 • CFGS: 1er Animació socioesportiva: Sònia Fernàndez.
 • CFGS: 2on Animació socioesportiva: Sònia Fernàndez.
 • CFGS: 1er Integració Social: Meritxell Lligades.
 • CFGM: Conducció en el medi natural: Ferran Grau

e) BUTLLETINS DE NOTES

 • Primera avaluació: 16 de Desembre de 2020.
 • Segona avaluació:  17 de Març de 2021.
 • Tercera avaluació:
  • 2 de Juny de 2021: entrega d’expedient, nota mitjana avaluació ordinària i 2ons de Batxillerat i Cicles formatius
  • 21 de Juny de 2021: entrega d’expedient, nota mitjana avaluació extraordinària a 2ons de Batxillerat i Cicles formatius.
  • 29 de Juny de 2021 – 1r de Batxillerat i 1r de Cicles

f) PERÍODE DE VACANCES

 • NADAL: Del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
 • SETMANA SANTA: Del 27 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos.
 • ESTIU: 22 de JUNY.

g) DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

7 de Desembre 2020, 15 de Febrer del 2021, 21 de Maig 2021

h) REUNIONS DE PARES

 • 28/9 Reunió 1er batxillerat a les 18.30h
 • 29/9 Reunió 2on batxillerat a les 18.30h
 • 30/9 Reunió cicles formatius de Grau Mitjà a les 18.30h
 • 1/10 Reunió cicles formatius de Grau Superior a les 18.30h

Nota. Es prega l’assistència de tots els pares. En aquesta reunió d’inici de curs s’exposen molts dels aspectes del projecte educatiu, la programació del curs 2020-2021 i es tractarà un punt important com el Pla d’obertura. Les reunions es realitzaran telemàticament via ZOOM. El mateix dia us enviarem per correu electrònic l’enllaç per accedir a la reunió

i) BEQUES

Ja podeu sol·licitar la beca al següent enllaç:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-de-caracter-general-per-a-estudis-postobligatoris

 Termini fins a l’1 d’octubre de 2020.

 

Sense res més pel moment, rebin una cordial salutació.

EL CONSELL DE DIRECCIÓ.