93 408 01 26 a8037346@xtec.cat

Cicle Formatiu de Grau Superior Sistemes de Telecomunicació i Informàtics

Ensenyament: Ensenyaments professionals. Formació professional
Grau: Grausuperior
Titulació: Tècnic/a superior
Sistema: LOE
Àmbit: Tècnic i tecnològic
Família professional: Electricitat i electrònica


 

Descripció

Tècnic o tècnica superior en sistemes de telecomunicacions i informàtics
Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes, així com gestionar i supervisar el muntatge i manteniment de les infraestructures comunes de telecomunicacions i de sistemes i equips de telecomunicacions tals com a xarxes de banda ampla i de radiocomunicacions fixes i mòbils, sistemes telemàtics, de producció audiovisual i de transmissió, a partir de la documentació tècnica, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat i la conservació mediambiental. La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 

Continguts
 • Configuració d’infraestructures de sistemes de telecomunicacions
 • Elements de sistemes de telecomunicacions
 • Sistemes informàtics i xarxes locals
 • Tècniques i processos en infraestructures de telecomunicacions
 • Sistemes de producció audiovisual
 • Xarxes telemàtiques
 • Sistemes de radiocomunicacions
 • Sistemes integrats i llar digital
 • Gestió de projectes d’instal•lacions de telecomunicacions
 • Sistemes de telefonia fixa i mòbil
 • Projecte de sistemes de telecomunicacions i informàtics
 • Formació i orientación laboral
 • Anglès
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball