OFERTA DE PLACES DEL CENTRE

 

Família professional Cicle Formatiu Places
Administració i gestió CFGM Gestió Administrativa 3
Serveis socioculturals i a la comunitat CFGM Atenció a persones en situació de dependència 5
Activitats físiques CFGS Animació d’activitats físiques i esportives 4
Administració i gestió CFGS Administració i finances 4
Electricitat i electrònica CFGS Automatització i robótica industrial 5
Serveis socioculturals i a la comunitat CFGS Educació Infantil 3

 

PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL.LICITUDS

Període d’admissió de les sol•licituds pel servei d’assessorament:
Del 9 al 13 d’octubre.

 

PUBLICACIÓ LLISTA D’ADMESOS

Dijous 19 d’octubre a la web del centre.

 

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PAGAMENT PREU PÚBLIC

Dilluns 24 d’octubre.

Les persones admeses hauran de presentar la documentació a la secretaria del centre:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
  • Resguard de pagament del preu establert.
  • Dossier de trajectoria professional (es lliurarà al centre)
  • Dossier d’autoavaluació (es lliurarà al centre)
  • Full de sol•licitud amb les dades personals i la família professional escollida (es lliurarà al centre)

 

CALENDARI DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT

Informació i lliurament de la documentació – del 6 al 10 de novembre. Si hi hagués qualsevol canvi ens posaríem en contacte directament amb els inscrits i ho penjaríem a la web.

En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament i del reemborsament del preu del servei.

L’assessor comunicarà les dates de les següents fases directament amb la persona interessada mitjançant mail o telèfon.